Kalifiye Robotlar Anıtı

Sen ne vakit siyah bir dükkâna girsen , ben şeritler çekmeye başlıyorum etrafına.
Bize vahlanan kazayı yavaş çekimde başa sarıyor ,
metalik falezler .

Şimdi dur ,
Durayım,
Dursun !
Ve durmakla ben ,
Durmakla sen ,
Durmakla bir ilâhi düzen , suçunu üstlenmeksizin.
Büyük virtüözlerden kötülük
ilkesinin itiraf edilmesini dinlemek bizi mutlu etmiyor.

Gelincik sandukası , betondan kanatlarına bağlanıp intihar ediyor.
İkidir yaşıyor ve ikidir ölüyor .
Bir üçüncüsü daha olmamalı .

Değer adlı oyunun perdesinde anıt severlerle
buluşuyoruz .
Sirküle edile edile , sütten kesiliyor bir nebulayı andıran evren.
Bir grup insan dikey bir konumda kirletiyor dünyayı , diğer grup yatay mezarları teğelliyor yerçekimine karşı.

Oysa
namevcut emareleriyle
duvarları içinden örenler vardı , daha da yaşayacak olanlar …
Ve tanımlara benzemeyen
bir iç-tepi
dublör kiralayan sığınaklara benzetiyor birer birer şimdi onları.

Reklamlar
Standart

Ersatz Rötuşlar

Köleler , bir gülümsemeleriyle efendilerinin gücünü sıfırlar.
Kendi boşluğunda uçmanın neresi mahkûmiyettir? Sorarım size .

Bozgun hikâyelerdeki
ayrımlayıcı dışkı , köken mikrolojisi yapılarak, dramatize edilir .
Hayretleri duyuncaya kadar bu şiirdeyiz hep birlikte.

Felâket fantazmıyla
başka başka moleküller, iki uçlu duygudurumunun egemenliği altında bir yandan .
Püriten ahlâkta yas tutmak , fazlaca
müstehcen bir kıyım olur .

– Elbette kendi ölümünü kendi belirleme şansını tanımak ,
ona devrimin tüm ayrıcalıklarını tanımak demektir.

Gölgenin vücuda galip geldiği anlamsızlık da
karşıtlık düzeninin, simgesel düzende
bir önceliğe sahip olduğunu söyleyebilmek gibi
mümkün değil.
Zaten mümkünlülüklerimizi kapsayan mümkünsüzlüklerimizle hiçiz .

Ensest işlemelerden esef duymayanlar, olmaları gereken yerde değiller ise orada düzen vardır be dostum.
Geriye kalan artıklar
karşısında uğradığımız son ne mi olur , ben söyleyeyim .
– Öğütülürüz.

Standart

Gordion Düğümü : Kısa Devreye Uğratma

Sözde cinayetlerde bulundum.

Sokaklarda birbirlerinin yüzüne bakmayan insanlar ,
azizler ile
aramızdaki
inanılmaz koalisyonu neşrediyor.

– Hâl böyleyse ne yapılır mirim ?

Onlar için yüzyüze bakabilme enstitüleri kurulur diyor ;
birbirine dokunamayan insanlar için ise
birbirine dokunma tedavisi görülmeye başlanır, yürümeyi
unutanlar için ise bilmiyorum ,
onlar ölmüş de olabilir .

Közde cinayetlerde bulundum.

Yaralanmayacağız.
Yara almayacağız buna inanarak , yaramsanamayacağız da .

Aşırı saydamlığın sonucu olan her şeyi karşıtına
dönüştürüp delik deşik edemeyecekler hem .

Özde cinayetlerde bulundum.

Kalabalık,
kendi
içerisinde bizi öğüten beyhude bir tezatlık kampına
benziyor.
Bir doz ahlâk ,
orgazm oluyor böylelikle.
Yüksek sesli tüm inlemeler, toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik bir rolde üstelik .
Bu yüzden insanı yabancılaştıran ve ehlileştiren
ben ve ben’in reddi ..

Örneğin
yitirilmiş eski,
yitirilmiş yeni,
yitirilmiş gelecek .
Nereden bakarsan o alanda
boyut yoksunluğuna sabitlenici ..

Tözde cinayetlerde bulundum.

Batılı toplumlarda suikastleri
yabansılar ve nevrozlular işlemiştir .

Seni, ülkende gördüm.
Bombalar …
Bombalar senin ülkene bırakılmıştı , tabi .

Yaşamak için kuyruğa girdim.
Çünkü ne doğru ne de yanlıştır, benim kronik evcilliğim .

Standart

Möbius Şeridi

– Yerlilere benziyoruz,
yokluğunu gizleyen .

Kıdemli rahiplerin terhis edildikten sonra klasik terminolojiler evrenine öyküler park eden ,
oyuncaklar yaptığını duyuyoruz.
Derin bir gerçeklik töz
alegorisi olarak fosilleştiriliyor .

Savaşın retrosu ve senaryosu
herhangi bir sınır
içermiyor.
Füzeler fırlatılıp ,
hedefler vuruluyor
gerçek dünya ile imgelem arasında .
Gerisini varın ,
siz düşünün.

-Yerlilere benziyoruz, tüm gerçekliği değiştiren .

Üst toplumsal mülkiyet ,evrenselleşerek ortadan kayboluyor.
Minyatürleştirilmiş belleklerden kaçıyoruz ,
ya da parodiden esnek matrislerden.
Panoptiğin nezaretiyle itaatkârlık ,
hükümetlerin gönüllü
açıkla/yama/ma organına dönüşüyor.
Geri kalan ülkelerde
cesetler, sarmal tango ile kutsal gönderenden yoksunlaşıyor.

-Yerlilere benziyoruz, kendi kendini ordre eden .

Orfeus’un
yörüngesel dönüşü,
Eridikya’nın nükleer yitimi
ve
bütün mumya örneklerinin , kendi varlığını mikrokozmosa eritip paradoks üzerine oturması mahkumiyeti tecil ettirmiyor mudur ?

Bir toprak parçasının yansıması olarak gidebildiğimiz en ırak : Sofistike komut modelleri oluyor .

Delilerin, birer kombinatuvar olarak düşsellikle silahlanmaya çalışmasını duymalı !
Şiddetli ses ve ürküntü provası ..

Standart

Rubén Dario’nun Dile İadesi

Titreyeceğiz hazır ol.
Birer ilahi varsı, seni daha mutlu kılacaksa asla kaçış çizgilerinin çokluğu boyunca tutarlılığını darmadağın etmeyeceğim. Titreşimleri hissetme bir zaman öncesinden zaten başlamıştır .
Yapılandırılmış düşünce ,
ecstasy
ve yüce gibi derin dramanın sahasına
tanık olamayız.
Antikodonların , disiplin sınırlarında vurgun kırıcı ve beyaz bir
yüzey karşısında olduğunu düşünmek hatadır.

Kimisi daha virtüel
yada
aktüel olarak ..

Kendisiyle ilişkiye giren
renkli alanların
örtük koyutluğunu onaramayız.
Yatay-düşey karşıtlığı düğümlerin tıkanıklığına
taşınarak adını imha edecek diye korkuyorum.
Kaosla titreşimleri hissetme buradan devam etmiştir .
Ve başıboş ..
Diğerlerinden farklı olarak hangi zümredeniz ?

Yıllarca yanlış narenciye ağacına arkeleri defnederek ne yapmaya çalıştığını merak ettim.
Ve titreşimleri ..
Kurulmaya çalışılan yeni dünya düzeniyle olanları bir tür tekrar gibi
anlatamayız.

Standart

Etajerin Mesanesinde Bir Başkent

Kabriyolesini çamurluğa doğru eğen,
hıçkırıkların kestiği bir sesle,
fikirleri birleşen iki göğüs gibi,
paltosunu her gidişinde yanına alan alçıdan bir duvara niçindir bu benzeyişin ?

Ötede kolza,
tropikal örgülerden serpuşlar ve dinleyiniz.
Sus pus olup dinleyiniz.
Valste geri dönecek olan
volanlı matemi.

Kangren bir çelenk,
mütemadiyen ipotekleri tahkik etmek için bırakılmış ardına.

Islak çalılıklardan geçtikten sonra
adı softaya çıkar soylu
ırgatların.
Çizgileri,
havaya asılmış bir silah takımının bağrışmasına ilişmeyeceğiz artık.

Kardinalden daha azametli latin çiçekleri
müphem bir korkuyu
örselemeksizin …

Kerevetin üstünde bir kıpırdama,
müzakereler ve vilayet meclisi ,
geçitlerde birleşmiş geçemeyitlerden değil mi ?

Ambarların tozu , kesik şiryan gibi cizvit tarikatına bırakır , göreneği .
Muslin perdeler,
Girlantlar ve
hükümdarlar …
Kâkül arzularına bir de
esef katarak
kameriyeyi titretir.

Standart

Saint-Volantin Fazı

Revakları kurdelelerle donatılmış çalgıcılar ,
kâh aziz dostumun ayrıntılarda pipo iç/işlerine kâh
ağzında değirmen işletmesine düşüyor.
Ayaklarında soluklanıyor, yumuşak sorguçlu süvariler.
İşinin ehli bir yabanlık ,
Perdahlı kasırgalar ,
Çaprazvari ve
değişmeyen
doğrular ..

Ağzındaki arseniğin tadını kanaviçeye işleyip duruyorum.
Sınıflandırılamayan
akıntılar
düzeneği ,
propaganda aracılığı ile
halka tanıtılmış , görüyorsun ya .
Gerek bağlayıcının gerekse yasal dingil ağırlıklarının artmasına sıkıştırılmış ,
bir kemerli zırh ..
Müsvedde defterine rakamlar yazan gelinmezlikler büyüyor.
Yok’a ( yok olana )
gelmeyen deniyor .
Denmesi gereken budur ,kendimi
yolları olmayan bir ülkede bulduğumdan beri.

Basmakalıp düşünceler sözlüğünde birlikte terliyoruz.
Noter kâtibinin
sokağını entrikalardan kurtarma cesaretini buluyorum kendimde .
Kapıya çıkıp porselen iklimlere ‘ kırlangıç geliyor mu ? ‘ diye bakarken şimdi , senin harabelerin bile yok oluyor .

Standart